Προγράμματα αγροτικών ενισχύσεων

Υπηρεσίες > Προγράμματα αγροτικών ενισχύσεων

Προγράμματα αγροτικών ενισχύσεων | Εκτροφή, εκτροφεία σαλιγκαριών, Εμπόριο, Θερμοκήπια, Εναλλακτικές καλλιέργειες - Αττική, Αθήνα - Παιανία, Ελλάδα

Η εκτροφή σαλιγκαριών υπήρξε αντικείμενο του Μέτρου 121 : «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013. Αποτελεί το πιο σημαντικό πρόγραμμα επιδοτήσεων για επαγγελματίες αγρότες και προσφέρει την δυνατότητα χρηματοδότησης όλου του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων των εκτροφείων ακόμη και σε πολύ μεγάλη κλίμακα.


Προγράμματα αγροτικών ενισχύσεων | Εκτροφή, εκτροφεία σαλιγκαριών, Εμπόριο, Θερμοκήπια, Εναλλακτικές καλλιέργειες - Αττική, Αθήνα - Παιανία, Ελλάδα
Ενίσχυση μπορούν να δεχτούν και όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, καλύπτοντας ένα ποσό της επένδυσης που θέλουν να κάνουν για την δημιουργία εκτροφείου σαλιγκαριών.

Άλλη πηγή ενίσχυσης όσων θέλουν να αναπτύξουν την σαλιγκατροφία, αποτελεί και ο Αναπτυξιακός Νόμος με τις διαφορετικές δράσεις του.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και την σύνταξη των φακέλων για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στους τρόπους ενίσχυσης που αναφέρθηκαν παραπάνω, δίνοντας έτσι μια ολοκληρωμένη πρόταση για την υλοποίηση ενός σχεδίου από την αρχή έως και την επιτυχή έκβαση του.