Επίβλεψη/παρακολούθηση παραγωγής

Εκτροφεία > Επίβλεψη/παρακολούθηση παραγωγής

Η εταιρία «AGRISNAILS» επιθυμεί να κάνει γνωστή και να διαδώσει την μέθοδο εκτροφής σαλιγκαριών, έχοντας ως στόχο την δημιουργία ενός δυναμικού κλάδου στην ζωική παραγωγή, ο οποίος θα διεκδικήσει σημαντικό κομμάτι της αγοράς. Στα πλαίσια αυτά η σχέση της εταιρίας με τον εκτροφέα γίνεται σχέση συνεργασίας.


Επίβλεψη/παρακολούθηση παραγωγής | Εκτροφή, εκτροφεία σαλιγκαριών, Εμπόριο, Θερμοκήπια, Εναλλακτικές καλλιέργειες - Αττική, Αθήνα - Παιανία, Ελλάδα

Κατά την έναρξη και στην διάρκεια της παραγωγής έμπειρο προσωπικό θα είναι σε τακτική επαφή με τον εκτροφέα και θα πραγματοποιούνταιΕπίβλεψη/παρακολούθηση παραγωγής | Εκτροφή, εκτροφεία σαλιγκαριών, Εμπόριο, Θερμοκήπια, Εναλλακτικές καλλιέργειες - Αττική, Αθήνα - Παιανία, Ελλάδα συχνές επισκέ- ψεις για την από κοινού διαχείριση, βελτίωση και ανάπτυξη του εκτροφείου. Διατίθεται επίσης η δυνατότητα, σε όποιον επιθυμεί, να αναθέσει την καθημερινή εργασία που απαιτείται στο εκτροφείο σε προσωπικό και εργάτες που θα ελέγχονται πλήρως από την εταιρία μας.