Πιστοποιημένες εγκαταστάσεις

Εκτροφεία > Πιστοποιημένες εγκαταστάσεις


Πιστοποίηση εγκαταστάσεων | Εκτροφή, εκτροφεία σαλιγκαριών, Εμπόριο, Θερμοκήπια, Εναλλακτικές καλλιέργειες - Αττική, Αθήνα - Παιανία, Ελλάδα
Πιστοποίηση εγκαταστάσεων | Εκτροφή, εκτροφεία σαλιγκαριών, Εμπόριο, Θερμοκήπια, Εναλλακτικές καλλιέργειες - Αττική, Αθήνα - Παιανία, Ελλάδα

Η κατασκευή της μονάδας συνοδεύεται από πιστοποιητικό και πληρεί όλες τις προδιαγραφές του επίσημου φορέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για θερμοκηπιακή κατασκευή βαρέως τύπου, τροποποιημένη πολλαπλή τοξωτή. Συμπεριλαμβάνει τον μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένο εν θερμό χάλυβα, τα δίχτυα κάλυψης, την εσωτερική διαμόρφωση του εκτροφείου, το σκυρόδεμα για την έδραση των βάσεων καθώς και την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με σκοπό να εξυπηρετήσει την λειτουργία της μονάδας ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.


Πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται και έρχονται σε επαφή με τα σαλιγκάρια κατά την διάρκεια της παραγωγής, συνοδεύονται από πιστοποιητικό και είναι απαλλαγμένα από βαρέα μέταλλα.