Εναλλακτικές καλλιέργειες

Εφαρμογές > Εναλλακτικές καλλιέργειες

Εναλλακτικές καλλιέργειες | Εκτροφή, εκτροφεία σαλιγκαριών, Εμπόριο, Θερμοκήπια, Εναλλακτικές καλλιέργειες - Αττική, Αθήνα - Παιανία, Ελλάδα

Διαχρονικά προβλήματα στον αγροτικό τομέα της χώρας μας, όπως ο πολυτεμαχισμένος και μικρός κλήρος, η μη ανταγωνιστική και χαμηλή τιμή των προϊόντων στο χωράφι σε σχέση με αυτές άλλων χωρών, η μη παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων, ο αργός ρυθμός εκσυγχρονισμού των μεθόδων καλλιέργειας κ.α., όπως επίσης το ενδιαφέρον των ανθρώπων να εντάξουν στην διατροφή τους προϊόντα υγιεινά και απολύτως φυσικά που είχαν εξαφανιστεί ή δεν ήταν γνωστή η δράση και αξία τους, δημιούργησαν μια τάση εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων με σκοπό την παραγωγή εναλλακτικών προϊόντων.


Εναλλακτικές καλλιέργειες | Εκτροφή, εκτροφεία σαλιγκαριών, Εμπόριο, Θερμοκήπια, Εναλλακτικές καλλιέργειες - Αττική, Αθήνα - Παιανία, Ελλάδα
Ειδικά στην εποχή που ζούμε με την επιστροφή του εργατικού και επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας στον πρωτογενή τομέα, και δεδομένου ότι η ζήτηση τέτοιων προϊόντων είναι πολύ αυξημένη, δικαιολογείται πλήρως ο χαρακτηρισμός τους ως εναλλακτικών. Σπουδαίο ρόλο για την χώρα μας παίζουν οι εξαιρετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και η πλούσια φυσική χλωρίδα που αποτελεί σύμμαχο για μια τέτοια απασχόληση.

Έχοντας ως οδηγό την επιτυχημένη ανάπτυξη της εκτροφής σαλιγκαριών, που αποτελεί εναλλακτική παραγωγή για την Ελλάδα, είμαστε στην διάθεση κάθε εν δυνάμει παραγωγού για να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε καλλιέργειες όπως μανιτάρια, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, αγροτουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα κ.α.