Θερμοκήπια / Αγροτικές κατασκευές

Εφαρμογές > Θερμοκήπια / Αγροτικές κατασκευές

Η εταιρία μας και οι συνεργάτες της προσφέρουν ολοκληρωμένες προτάσεις για την κατασκευή και λειτουργία οποιασδήποτε αγροτικής κατασκευής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγής στο χωράφι και εξυπηρετεί την βελτίωση και την μεγιστοποίηση του αγροτικού εισοδήματος.

Θερμοκήπια, αγροτικές αποθήκες, αποξηραντήρια, σταύλοι και ειδικές κτηνοτροφικές κατασκευές και τέλος συστήματα άρδευσης, υλοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και κανονισμούς. Επίσης είναι δυνατή η μελέτη και η παρέμβαση σε υπάρχουσες κατασκευές με στόχο την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό τους.


Θερμοκήπια - Εφαρμογές | Εκτροφή, εκτροφεία σαλιγκαριών, Εμπόριο, Θερμοκήπια, Εναλλακτικές καλλιέργειες - Αττική, Αθήνα - Παιανία, ΕλλάδαΘερμοκήπια - Εφαρμογές | Εκτροφή, εκτροφεία σαλιγκαριών, Εμπόριο, Θερμοκήπια, Εναλλακτικές καλλιέργειες - Αττική, Αθήνα - Παιανία, ΕλλάδαΘερμοκήπια - Εφαρμογές | Εκτροφή, εκτροφεία σαλιγκαριών, Εμπόριο, Θερμοκήπια, Εναλλακτικές καλλιέργειες - Αττική, Αθήνα - Παιανία, Ελλάδα