Υδροπονία

Εφαρμογές > Υδροπονία

Υδροπονία | Εκτροφή, εκτροφεία σαλιγκαριών, Εμπόριο, Θερμοκήπια, Εναλλακτικές καλλιέργειες - Αττική, Αθήνα - Παιανία, Ελλάδα

Η υδροπονία είναι ένα γεωργικό σύστημα ακριβείας και ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής, που χρησιμοποιεί νέες καλλιεργητικές μεθόδους και σύγχρονη τεχνολογία για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με το ελάχιστο κόστος, ενώ συμβάλλει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η ορθολογική διαχείριση των πόρων παραγωγής οδηγεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους και στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων όπως απαιτεί σήμερα η αγορά.


Υδροπονία | Εκτροφή, εκτροφεία σαλιγκαριών, Εμπόριο, Θερμοκήπια, Εναλλακτικές καλλιέργειες - Αττική, Αθήνα - Παιανία, Ελλάδα
Με τον όρο υδροπονία εννοούμε την καλλιέργεια χωρίς χώμα. Στη θέση του χώματος χρησιμοποιούνται τεχνητά υποστρώματα. Λόγω των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων που προσφέρει στους παραγωγούς η υδροπονία, όπως η εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων, η υψηλή ποιότητα προϊόντων, η μέγιστη οικονομία, και η ακριβής καταγραφή στοιχείων, έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας. Οι ακριβείς ρυθμίσεις και ο έλεγχος της θρέψης, που γίνεται μέσα από τα θρεπτικά διαλύματα, δημιουργούν εντυπωσιακά αποτελέσματα σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα γεωργίας.

Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά αντισταθμίζουν το υψηλό κόστος εγκατάστασης της υδροπονίας, η οποία αν γίνει από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό έχει εξασφαλισμένη πρόοδο και επιτυχία.